«Ярослав Мудрий – політик правди і науки»

Шановні користувачі! Пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «Ярослав Мудрий – політик правди і науки», до  1040-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978 – 1054), великого князя київського, державного діяча Київської Русі.

Бібліографічний список видань:

Аркас М. М. Історія України - Русі / М. М. Аркас. – Київ : Вища кл., 1990. – 456 с.

Велика історія України від найдавніших часів : у 2 т. Т. 1/ передм. І. Крип’якевича ; зладив М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993. – 350, [2] с.

Видатні постаті в історії України IX-XIX ст. Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети : довідкове видання / упоряд. В. І. Гусєв. – Київ : Вища шк., 2002. – 359 с. : ил.

Духопельников В. М. Ярослав Мудрый / В. М. Духопельников. – Харьков : Фолио, 2009. – 120 с. – (Знаменитые украинцы)

Князь Ярослав Мудрий : героїчна поема / Л. Мишко. – Чернігів : Чернігівський ЦНІІ, 2012. – 112 с. : іл.

Народжені Україною : меморіальний альм. : у 2 т.. Т. 2 : Л—Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – 896 с. : фото. – (Золоті імена України)

Никитенко Н. Н. София Киевская и ее создатели : тайны истории : монография / Н. Н. Никитенко. – Каменец-Подольский : Медобори-2006, 2014. – 248 с. : фот.

Панування роду Володимира Великого : атлас / Ін-т В. Ющенка ; гол. ред. П. Ющенко. – Київ : [б. в.], 2013. – 22 с. : іл.

Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / ред. Л. Івшина ; упоряд. : І. Сюндюков, Н. Тисячна, М. Томак. – Вид. 5-е, стереотип. – Київ : Українська прес-група, 2015. – 799 с. : іл., фот., 10 л. фот. – (Б-ка газети “День”).

Сліпушко О. М. Таємниці володарів в Русі (від Володимира Мономаха). / О. М. Сліпушко. – Київ : АКОНІТ, 2003. – 192 с. : іл

Черняк Н. Княжа доба : коротка історія / Н. Черняк. – Нью-Йорк : Вид-во шкільної ради, 1981. – 96 с. : іл.

Якутович Г. В. Іван Кочерга. Ярослав Мудрий. Свіччине весілля в ілл. Г. Якутовича / Г. В. Якутович. – Київ : Мистецтво, 1969. – 16 с. : іл.

(Панування роду Володимира Великого : атлас / Ін-т В. Ющенка ; гол. ред. П. Ющенко. – Київ : [б. в.], 2013. – 22 с. : іл.)