До 360-річчя від дня народження Семена Івановича Яворського

Шановні користувачі! Запрошуємо до читальної зали науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань, де експонується книжкова виставка «Камінь віри православної : 360 років від дня народження Стефана Яворського».

 2018 року виповнилося 360 років від дня народження Семена (Симеона) Іванович Яворського (чернече ім’я — Стефан; 1658, м-ко Явора Перемишльського пов. Руського воєводства, тепер село Явори Турківського р-ну Львівської обл. — 24. 11. 1722, м. Москва) — видатного українського богослова, ученого, організатора вищої освіти в Росії, письменника, поета та публіциста, філософа, проповідника i церковного адміністратора. Людина талановита i енергійна, Стефан Яворський, нащадок збіднілого шляхетського роду, швидко зробив собі блискучу кар'єру, піднявшись до найвищих щаблів церковної iєpapxiї, здобувши титул «лавроносного поета» та визнаного не тільки в Україні та Росії, але i в Євpoпi теолога та філософа.

 

** Стефан Яворський був одним із найвідоміших ревнителів православ’я. Сміливий, благородний і відвертий. Він говорив правду самому Петру Великому, оточеному протестантами. Це не заважало, одначе, монарху поважати святителя; зате лютеранці дивилися на нього як на непримиренного й небезпечного ворога. І не вони одні, але й усі вороги церкви православної боялися сильних, прямих і непереможних його звинувачень. Твори Стефана Яворського служать живим свідченням енергійної боротьби його з противниками віри істинної.

/**В. Аскоченський. 1856.**/

 

** Цілком можливо, що і реформи загального і церковного характеру, задумані і проведені Петром, підпирав Прокопович не тільки з власного бажання, але з особистого переконання. Все-таки головними пружинами його діяльності було — персональне честолюбство і кар’єризм. Як вигідно відрізнявся від нього в цім відношенню Стефан Яворський, який не побоявся стати в опозицію цареві, коли прийшлося захищати права церкви.

/**Б. Крупницький. 1935.**/

Стефан ЯВОРСЬКИЙ

СЛІЗНЕ З КНИГАМИ ПРОЩАННЯ

В путь вирушайте книжки,

що часто гортав я і пестив,

В путь, моє сяйво, ідіть!

Втіхо й окрасо моя!

 Іншим, щасливішим, душам

Поживою будьте однині,

 Інші, блаженні, серця нектаром

вашим поїть!


 

 

 

 

Горе мені: мої очі розлучаються

з вами навіки

 Та й не спроможуться вже душу

 мою наситить.

 Ви-бо єдині були мені нектаром,

Медом поживним;

 З вами на світі, книжки,

Солодко жити було.

 (Переклад Миколи Зерова)

 

Твори:

Догмат о почитании и призывании святых по Стефану Яворскому. — 2-е изд. — Москва: Тип. Ефимова, 1886. — 68 с.

Камень веры. — Киев: Тип. Печерской лавры, 1730. — /18/ л., 6, 1056 с.

Камень веры. Ч. 1-2. — Санкт-Петербург: Синод. тип., 1834.

Ч. 1. – 360 с.

Ч.2. – 474 с.

Проповеди блаженныя памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского, местоблюстителя престола патриаршего, высоким учителем знаменитого и ревностию по благочестии преславного. Ч. 2 - 3. — Москва: Синод. тип., 1804-1805.

Ч.2. — 1804. – ІІІ, 307 с.

Ч.3. — 1805. – ІV, 302, VІ с.

Риторическая рука / соч. Стефана Яворского; пер. с латин. Ф. Поликарпова. – Санкт - Петербург: Печ. Рейнгарда, 1878. — 104 с. — (О-во любителей древней письменности. Труды… Серия 1. Издание… Т. 20).

Література:

Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем академией / В. Аскоченский. — Киев, 1856. — Т. 1. — С. 225-229.

Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. / Е. Болховитинов. — Санкт-Петербург, 1827. — Т. 2. —  С. 251-255.

Возняк М. С. Історія української літератури / М. С. Возняк. — Львів: Просвіта, 1921. — Т. 2. — С. 342.

Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII-XVIII вв. (Стефан Яворский) / И. С. Захара. — Киев: Наук. думка, 1982. — 160 с.

Захара И. С. Философские воззрения Стефана Яворского : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филос. наук : (09.00.03) / АН УССР. Ин-т философии. — Киев, 1977. — 25 с.

Захара І. С. Стефан Яворський / І. С. Захара. — Львів : Каменяр, 1991. - 110, [2] с., [4] л. ил.

Києво-Могилянська академія в іменах : енциклоп. видання. — Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. — С. 609—611.

Маслов С.И. Библиотека Стефана Яворского // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Кн. 24. Вып. 2. — Киев, 1914. —С. 99-162.

Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского / С. И. Маслов. — Киев: Тип. Мейнандера, 1914. – 66, ХХХУIII с.

Морев И. В. "Камень веры" митрополита Стефана Яворского, его место среди отечественных противопротестанских сочинений и характеристические особенности его догматических воззрений : исслед. прот. Иоанна Морева / И. В. Морев. — Санкт-Петербург : Тип. "Арт. журн.", 1904. — [6], XII, 372 с.

Самарин Ю. Ф. Сочинения: [в 12 т.]. Т. 5: Стефан Яворский и Феофан Прокопович / Ю. Ф. Самарин. — Москва, 1880. — XCII, 464 с., 1 л. фронт. (портр.).

Терновский Ф. Митрополит Стефан Яворский : (биогр. очерк) // Труды Киев. духовной акад. — 1864. — № 1. — С. 36-70; № 3. — С. 237-290; № 6. — С. 137-186.

Терновский Ф. Очерки из истории русской иерархии в XVIII в. Стефан Яворский // Древняя и Новая Россия. —  1879. —  № 8. — С. 305-320.

Филарет (Гумилевский). Обзор русской духовной литературы / Филарет (Гумилевский). — Санкт-Петербург, 1884. — С. 268-273.

Чистович И. Неизданные проповеди Стефана Яворского // Христианское чтение. — 1867. — Ч. Т—П.

Стефан Яворський та його поезія // Київський Атеней : мистецький Київ XVII-XVIII століть. — Київ, 2015. — С. 344-357.