Надходження до відділу ДБНІР:03.03.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 03.03.2018 р.

А37438

34

А381

Академік Борис Мусійович Бабій : до 100-річчя від дня народж. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; упоряд. І. Б. Усенко (кер. проекту) [та ін.]. - Київ : Олді-плюс, 2016. - 179 с. : фот.

У біобібліографічному виданні висвітлюються основні етапи життя, творчого шляху та громадської діяльності відомого українського правознавця, заслуженого діяча науки Української PCP, доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, академіка Національної академії правових наук України, багаторічного директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Б. М. Бабія.

Подаються матеріали загальних зборів секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячених ювілею правознавця, спогади вченого, свідчення про нього друзів, учнів, колег, однодумців, перелік основних праць академіка та праць про нього.

Для всіх, хто цікавиться персоналіями вчених-юристів України.

А37434

016(01)

Г61

Юрій Васильович Головач : біобібліогр. покажч. / НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем ; упоряд. : М. Б. Красницька, О. Л. Іванків. - Львів, 2017. - 68 с. : портр. - (Бібліографія українських вчених).

Книга приурочена до 60-річчя від дня народження відомого українського вченого, фізика-теоретика, фахівця у галузі фазових переходів і критичних явищ, фізики складних Систем, популяризатора науки, доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Юрія Васильовича Головача. У ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності. Бібліографічний покажчик подає у хронологічному порядку перелік наукових праць вченого, а також містить алфавітний покажчик співавторів.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.

А37473

9(с2)

З-495

Зелинский В. В. Кинбурнская коса : краткий справочник-путеводитель / Василий Васильевич Зелинский. - Запорожье : Днепровский металлург, 2017. - 79 с. : ил.

Довідник-путівник стисло інформує про курортну зону Запорізької області - Кінбурнську косу, яка приваблює туристів і відпочиваючих.

Читач знайде в книзі відомості про історичні місця й пам’ятники цього краю, самобутність місцевого населення, транспортне сполучення і т. і.

Для широкого кола читачів.

А37429

4

Л724

Лозова Н. Г. Зведений словник назв суб’єктів культурної діяльності в українській мові / Наталія Григорівна Лозова ; наук. ред. В. Л. Іващенко ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 240 с.

У словнику максимально повно зібрано й систематизовано назви суб’єктів культурної діяльності за лексикографічними джерелами української мови та нормативно-правовими документами українського законодавства з їх паспортизацією. Саме тому пропонована лексикографічна праця є словником зведеного типу, який дає можливість максимально повно з’ясувати значення тієї чи тієї лексеми, що паралельно функціонує і в загальному вжитку, і в мистецтвознавстві та сфері мистецтва й культури. Зібраний матеріал структуровано за двома частинами — дефінітивно-тлумачною та ідеографічною.

Словник може бути корисним для працівників галузі культури та мистецтва, а також для мовознавців, які вивчають семантику лексичних одиниць, шукають нові рішення в лексикографуванні мовного матеріалу

А37430

413

Н156

Навчальний українсько-російсько-туркменський словник для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ; уклад. : О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака. - Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. - 111 с. : табл.

Вміщено близько 3000 українських слів і словосполучень з перекладом на російську та туркменську мови. Подано актуальну лексику української мови – як широковживану, так і більш спеціальну, що допоможе студентам у роботі з художньою, науково-навчальною та суспільно-політичною літературою, буде сприяти розширенню активної лексики, правильному вживанню слів в усному та писемному мовленні.

Рекомендовано для іноземних студентів, а також для всіх, хто вдосконалює знання української мови.

А37435

016(01)

П324

Ігор Васильович Пилюк : біобібліогр. покажч. / НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем ; упоряд. Л. А. Дідух. - Львів, 2017. - 27 с. - (Бібліографія українських вчених).

Книга приурочена до 60-річчя від дня народження українського вченого у галузі статистичної фізики, теорії фазових переходів і критичних явищ, знаного фахівця у дослідженні критичної поведінки тривимірних ізингоподібних систем, доктора фізико-математичних наук Ігоря Васильовича Пилюка. У ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності. Бібліографічний покажчик подає у хронологічному порядку перелік наукових праць вченого, а також містить алфавітний покажчик співавторів.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.

А37463

016(01)

П705

Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2008-2010 рр. : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Наук. б-ка ; уклад. : Т. О. Ярошенко, Т. О. Патрушева. - Київ : НаУКМА, 2017. - 295 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про праці наукової громади та співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія», що вийшли друком упродовж трьох років – із 2008 до 2010 рр.

Видання розраховане на широкий загал наукової громадськості – науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

А37428

4

Р833

Руднєва А. В. Помічничок-рятівничок. Російська мова в початковій школі / Ангеліна Вікторівна Руднєва. - Харків : Весна, 2017. - 25 с. : іл. - (Моя надійна супердопомога).

Видання складено відповідно до оновленої програми з російської мови для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний посібник містить найважливіші правила й визначення, стислі пояснення з предмета, дозволяє працювати на уроці та вдома.

Призначений для учнів і вчителів початкової школи.

А37419

67

Т33

Тендітна мить торкає вічність. Образ квітки у творах сучасних українських ювелірів : кат. виставки (21.11.2017–21.01.2018) / М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України ; упоряд. І. Удовиченко. - Київ : Фенікс, 2018. - 48 с. : іл.


В організації виставки брали участь наукові співробітники Національного музею історії України та його філіалу - Музею історичних коштовностей України. Образ квітки розкрили у своїх творах 18 майстрів-ювелірів, які працюють у різних стилях і мешкають у різних містах – Києві, Полтаві, Донецьку, Бахчисараї, Одесі, Ужгороді, Львові. Твори виконано в різних техніках – лиття, гравіювання, гаряча емаль, перегородчаста емаль, філігрань, різьблення, художнє моделювання тощо.

Для музейних працівників, ювелірів і всіх поціновувачів прекрасного.