Надходження до відділу ДБНІР:24.04.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 24.04.2018 р.

 

Б9672

6

Б772

Бойко Ю. О. Архівна спадщина академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка / Юлія Олександрівна Бойко, Т. В. Брязкало ; НАН України, Ін-т архівознавства, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2017. - 381 с. : іл., фот. – (Джерела з історії науки в Україні).

Запропоноване наукове видання вперше комплексно представляє реконструйовану архівну спадщину видатного в галузі механіки, організатора науки, педагога. академіка НАН України Г. С. Писаренка, що зберігається у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.

Залучені і структуровані у вигляді наукового каталогу документи та подані ілюстративні матеріали є ґрунтовною джерельною базою для вивчення життєвого та наукового шляху могутньої постаті вченого, його вагомого вкладу у розвиток і організацію науки, зокрема у галузі міцності матеріалів і конструкцій, історії розвитку механіки в Україні.

Дане наукове видання розраховане на широке коло дослідників історії науки України, вчених у галузі механіки, істориків, архівістів, джерелознавців.

 

А37697

02

Б903

Будівлі українських бібліотек : матеріали бібліотекознавчого дослідження / Мінрегіон України, Держ. наук. арх.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. В. М. П’яскіна ; ред. кол. : Г. А. Войцехівська (відп. ред.) [та ін.]. - Київ, 2017. - 279 с. : іл.

Видання укладено на основі матеріалів, зібраних у рамках Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці – сучасну будівлю «(2012–2016 рр.)», ініційованої ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

 

А37718

08

Д234

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання : [зб. афоризмів] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд. Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 293, [1] с.

Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усіляки цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту.

Видання може бути корисним для бібліотечних працівників, а також науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх тих, хто шанобливо ставиться до Книги як найавторитетнішого джерела знань.

 

В4192

9(с2)

Д691

Дорога довжиною в 30 років, (1987-2017) : інформ. соц.-іст. зб. про Знам’янську міськ. Орг. ветеранів України / Знам’янська міськ. Орг. ветеранів України Кіровоград. обл. ; кер. проекту Г. О. Бабійчук. - Знам’янка, 2017. - 193 с. : фот. кольор. – (До 30-річчя заснування Знамянської міської Організації ветеранів України).

Книга містить історію створення Знам’янської міської Організації ветеранів України Кіровоградської області, її фундаменту – первинних ветеранських організацій, висвітлює соціально-економічні проблеми людей похилого віку та інвалідів, розкриває механізми підтримки однієї з найбільш незахищених верств населення – ветеранів, організацію їх дозвілля.

 

М2827-2

34(03)

Е644

Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. кол : Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2014–.

Т. 2 : Е—Л. - Київ, 2017. - 927 с.

Енциклопедія міжнародного права – перше в Україні тритомне видання, яке є систематизованим зводом знань про відповідну систему права.

Перший том побачив світ у 2014 р. Другий том є логічним продовженням першого. Разом з тим у ньому віддзеркалено зміни, що сталися останнім часом у сфері дії міжнародного та європейського права, а також у міжнародно-правовій практиці України.

Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом, а також на науковців, викладачів і студентів, вітчизняних дипломатів, працівників зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної сфер.

 

М3136-18

9(с2)(059

І-90

Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти / авт.-упоряд. В. М. Босько ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 259 с. : іл., фот.

Календар, присвячений 100-річчю від дня народження В. О. Сухомлинського, містить відомості про ювілеї близько 400 визначних особистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини XVIII століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історично-краєзнавчі нариси і розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади.

Зокрема представлено 25 біографічних довідок про героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України.

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

 

А37707

02(03)

К29

Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Ю. Л. Фіх [та ін.] ; відп. ред. Т. В. Добко ; наук. ред. Т. П. Павлуша. - Київ, 2017. - 69, [1] с.

Довідник характеризує систему каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Подано інформацію про карткові, друковані, електронні, цифрові імідж-каталоги і картотеки НБУВ, про склад бібліотечних фондів, представлених рідкісними виданнями і колекціями. Видання сприятиме популяризації довідково-бібліографічних ресурсів, ефективності бібліографічного пошуку та використанню фондів НБУВ.

Для широкого кола користувачів.

 

М3137-1

9(~)(03)

К755

Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / НАН України, Ін-т всесвіт. історії; ред. кол.: А. І. Кудряченко [та ін.]. - Київ : Фенікс. - 2017. -

Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / наук. ред. т. А. Г. Бульвінський. - 2017. - 562, [1] с. : карти.

Енциклопедія «Країни світу і Україна» - перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про країни світу у деталізованому форматі подає універсальні та науково вивірені матеріали про історію країн упродовж всього історичного часу, їх політичну систему та особливості економічного зростання з другої половини ХХ ст. до сьогодення, історичні зв’язки з Україною в минулому та на сучасному етапі, об’єкти культурно-цивілізаційної спадщини та інші дані.

У першому томі подано 28 статей про країни Північної, Західної та Південної Європи.

Розрахована на широке коло читачів.

 

А37721

012(01)

М483

Володимир Мельниченко. Біобібліографія / упоряд. В. А. Стеценко. - Київ : Либідь, 2018. - 182 с. : 24 вкл. арк. фот.

Представлено багатосотенне розмаїття публікацій і хронологію життя й діяльності Володимира Мельниченка — знаного вченого, доктора історичних наук, академіка Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки України й водночас яскравого публіциста, письменника, одного з найкращих популяризаторів історичних знань, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесного академіка Національної академії мистецтв України, члена Національної спілки письменників України. У документальній розповіді «Феномен Володимира Мельниченка» вперше повно розкрито непросту творчу долю історика, якого життя випробувало в московських крутозламних суспільно-політичних ситуаціях. Під його керівництвом (2001—2015) Культурний центр України в Москві здобув статус національного і світове визнання. За точним висловом Сергія Гальченка, Володимир Мельниченко «давно тримає пальму першості в українознавчому дослідженні перебування Тараса Шевченка і Михайла Грушевського в Москві».

Для науковців та всіх, хто цікавиться історією, шевченкознавством, гоголезнавством і грушевськознавством.

 

Б9675

8(с)

М483

Мельниченко В. Ю. Гоголівська Москва : автор. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Юхимович Мельниченко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 831 с. : 24 вкл. арк. іл. та фот.

 Мельниченко Володимир Юхимович — доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор 50 книг з історичної, політичної і мистецтвознавчої проблематики.

Протягом десяти років очолює Національний культурний центр України в Москві. За цей час видав у російській столиці низку українознавчих праць. За книги «Тарас Шевченко: „Моє перебування в Москві“» (2007) та «„На славу нашої преславної України“ (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)» (2008) Володимиру Мельниченку було присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка 2009 року. Того ж року вийшла в світ авторська енциклопедія-хроноскоп «Шевченківська Москва». Тепер читач має змогу ознайомитись з подібною працею з Гоголем у головній ролі.

Масштабна авторська енциклопедія-хроноскоп «Гоголівська Москва» розповідає про українського генія з непозбутньою українською душею Миколу Гоголя у живому московському контексті його часів. Автор досліджує життя письменника у Першопрестольній, розкриває його дружбу з великими московськими українцями Михайлом Щепкіним, Михайлом Максимовичем, Осипом Бодянським. Створено повну картину гоголівських пам’ятних адрес і місць у Москві. Значна їх частина представлена в ілюстраціях.

Виняткова унікальність книги полягає в тому, що енциклопедичні терміни вперше з’ясовуються у контексті не лише Гоголевого, а й Шевченкового перебування в Москві. Такого видання ще не було ні в Україні, ні в усьому світі.

 

Б9673

9(с2)

М483

Мельниченко В. Ю. Москва Михайла Грушевського : автор. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Юхимович Мельниченко. - Москва : Домаш. б-ка, 2014. - 672 с. : 24 вкл. арк. іл. та фот. – (До 150-річчя з дня народж. Михайла Сергійовича Грушевського).

Мельниченко Володимир Юхимович — доктор історичних наук, почесний академік Національної академії мистецтв України, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор 60 книг з історичної, політичної та мистецтвознавчої проблематики. З 2001 р. — генеральний директор Національного культурного центру України в Москві. За цей час видав у російській столиці 20 українознавчих праць. За книги «Тарас Шевченко: “Моє перебування в Москві”» (2007) та «“На славу нашої преславної України” (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)» (2008) Володимиру Мельниченку було присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка. Видав у Москві фундаментальні авторські енциклопедії-хроноскопи «Шевченківська Москва» (2009) та «Гоголівська Москва» (2011). Тепер читач тримає в руках подібну працю з Грушевським у головній ролі, в якій уперше створено повну картину пам’ятних адрес і місць його перебування в Москві. Більшість із них представлена в ілюстраціях. Унікальність книги полягає ще й у тому, що весь грушевськознавчий матеріал подано в контексті Шевченкової та Гоголевої присутності в місті.

Володимир Мельниченко створив безпрецедентний тритомник про перебування в Москві геніальних українців — Тараса Шевченка, Миколи Гоголя та Михайла Грушевського. Нічого подібного ще не було ні в Україні, ні в усьому світі.

 

Б9674

8(с)

М483

Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва : автор. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Юхимович Мельниченко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 767 с. : 24 вкл. арк. іл. та фот.

 Володимир Мельниченко — доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор близько 50 книг з історичної, політичної і мистецтвознавчої проблематики.

З 2001 р. — генеральний директор Культурного центру України в Москві, за цей час видав у російській столиці низку шевченкознавчих монографій. За книги «Тарас Шевченко: „Моє перебування в Москві“» (2007) та «„На славу нашої преславної України“ (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)» (2008) Володимиру Мельниченку присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка 2009 року.

Читач має змогу ознайомитись з унікальною авторською енциклопедією-хроноскопом «Шевченківська Москва», в якій йдеться про те, що варто знати всім українцям, а саме: про «престольний град Москву», в якому Шевченко, говорячи його словами, «блукав по закарлючистих улицях московських», «місив московську грязюку», «розглядав то церкви, то собори», «любувався красенем Кремлем», «знайомився з московською вчено-літературною знаменитістю», «зустрів таких людей, що й упродовж кількох років не довелося б зустріти», «пережив хвилини, що навік залишаться серед найсвітліших спогадів». Такого видання ще не було ні в Україні, ні в усьому світі. Хай воно стане кроком до того, щоб поняття «Шевченківська Москва» перейшло у вічність.

 

М1798-8-6-21

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (6).

Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія. Т. 21 : Зб. стеногр. бюл. пленар. засід. Засідання 30-42, 7 квітня - 19 травня 2017 року / Верховна Рада України ; ред. кол. П. О. Боднар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2018. - 735 с.

 Збірник укладено із стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України шостої сесії восьмого скликання за 7 квітня–19 травня 2017 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

 

М1798-8-6-22

34

У45

Україна. Верховна Рада. Скликання (8). Сесія (6).

Верховна Рада України восьмого скликання. Шоста сесія. Т. 22 : Зб. стеногр. бюл. пленар. засід. Засідання 43-55, 23 травня-20 червня 2017 року / Верховна Рада України ; ред. кол. П. О. Боднар [та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2018. - 686, [1] с.

 Збірник укладено із стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України шостої сесії восьмого скликання за 23 травня–15 червня 2017 р., що відображають хід обговорення, результати голосування проектів законів, постанов й інших актів Верховної Ради України та прийняття рішень.

Для законодавців, політиків, науковців, представників громадянського суспільства.

 

А37341

016(01)

У451

Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : до 60-річного ювілею від дня народж. : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. / Рівнен. ОУНБ ; уклад. Н. М. Кожан. - Рівне : Олег Зень, 2017. - 168 с. : іл. - (Дослідники Рівненського краю).

У покажчику відображені матеріали про життєвий та творчий шлях відомої на Рівненщині та в Україні дослідниці, етнографа, краєзнавця, просвітянина, завідувачки відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури України А. М. Українець ; бібліографічні відомості про наукові праці дослідниці : окремо видані книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, періодичних видань за 1989–2017 рр. ; бібліографічні відомості про літературу, присвячену Аллі Миколаївні ; повні тексти декількох її статей.

Видання адресоване науковцям, етнографам, музеєзнавцям і всім, хто цікавиться народним мистецтвом краю.