Надходження до відділу ДБНІР:04.05.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 04.05.2018 р.

А37743

069

В261

Ведибіда Б. О. Висвітлення історії політичних репресій і радянського тоталітаризму в експозиціях музеїв Західної України : інформ.-метод. огляд / авт.-упоряд. Богдан Олександрович Ведибіда ; М-во культури України, Нац. музей історії України. - Київ : НМІУ, 2017. - 79 с. : табл.

На сучасному етапі розвитку перед українськими музеями стоїть завдання побудови повноцінних експозицій, які будуть підготовлені на основі об’єктивного аналізу історичних подій, неупереджених наукових та науково-популярних досліджень, носитимуть яскраво виражений національний характер. Це стосується і музеїв західноукраїнського регіону, присвячених висвітленню історії політичних репресій і радянського тоталітаризму.

Вже побачили світ статті, присвячені типології музеям Львівської області, методичні розробки по м. Київ і Львівської області.

Досліджено експозиції музеїв політичних репресій і радянського тоталітаризму Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності музеїв інших регіонів України.

Б9680

016(01)

В535

Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту, 1994-2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. - Київ : Ун-т банк. справи, 2017. - 479 с.

Бібліографічний покажчик розкриває повний зміст журналу “Вісник Національного банку України” за 1994—2016 рр., містить 7538 записів журнальних публікацій за вказаний період, покажчик імен. У допоміжних матеріалах подано перелік усіх 247 поточних і спеціальних випусків журналу за 1994—2016 рр., що увійшли до описів покажчика, дані про їхній обсяг, уміщено перелік інших періодичних та неперіодичних видань Національного банку України, над підготовкою до друку яких працювала Редакція періодичних видань НБУ, тощо.

Матеріали до історії журналу підготувала незмінний завідувач Редакції періодичних видань НБУ - головний редактор журналу “Вісник Національного банку України” із січня 1995 року до травня 2015-го Людмила Миколаївна Патрікац.

Для банкірів-практиків, учених-економістів, науково-педагогічних працівників та студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, дослідників фінансово- банківської сфери України.

Видається вперше.

А37763

4(03)

І-231

Іваненко О. В. Назви поселень Сумщини : іст.-етимол. словн. / Олександр Володимирович Іваненко ; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ : КММ, 2017. - 332, [1] с. - (Б-ка укр. ономастики).

Реєстр словника охоплює понад 1700 одиниць. У словнику подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів, фіксації в історико-статистичних джерелах та пояснення походження сучасних і старих назв поселень.

Для істориків, філологів, краєзнавців.

А37753

017

К29

Каталог друкованої продукції 1861–1917 рр., створеної друкарнями Сумського краю : (Матеріали до бібліогр. репертуару) / уклад. Н. С. Подоляка. - [Вид. 2-е, змінене і допов.]. - Суми : Панасенко І. М., 2016. - 137 с. : іл.

Каталог містить перелік друкованої продукції періоду 1861 – 1917 рр., створеної у межах території сучасної Сумщини.

Посібник призначений для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи, викладачів та студентів навчальних закладів, при викладанні курсу предметів «Історія України та всесвітня історія», «Загальне книгознавство», «Історія видавничої справи» та для всіх, хто цікавиться історичним минулим Сумського краю.

А37766

016(01)

Л641

Літературна Збаражчина : рек.-бібліогр. покаж. / Укр. бібл. асоц. Тернопіл. обл. від-ня, Збаразька централізов. бібл. система ; уклад.: Н. Сенчишин, В. Радовська. - Збараж ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 207 с.

У рекомендаційному бібліографічному посібнику зроблено спробу щонайповніше зібрати матеріали про літературу рідного краю. Видання містить інформацію про життя й творчість письменників Збаражчини.

Даний покажчик буде цікавим бібліотечним працівникам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, літературознавцям та всім, хто цікавиться літературою рідного краю.

Б9685

902.5

О-641

Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; ред. кол.: В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : НБУВ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 308 с. : табл.

До збірника увійшли нормативні та методичні документи, що регламентують питання організації архівної справи і діловодства в НАН України. Серед них розпорядчі документи Президії НАН України, витяги з нормативно-правових актів, типові та примірні внутрішньо академічні нормативні документи, методичні рекомендації та ін., призначені для практичного використання керівництвом, працівниками архівів і ділових служб установ, організацій та підприємств НАН України.

Також матеріали збірника стануть у нагоді дослідникам, які вивчають питання організації архівної справи в науково-дослідних установах і документування їх управлінської та науково-дослідної діяльності.

Б9689

901.8

Ф333

Федоров В. Г. Киевские мещане. Кто? Когда? Где? : [справочник] / Владимир Геннадьевич Федоров. - Киев : Друк. двор Олега Федорова, 2017. - 1010 с

У виданні розміщенні відомості про київських міщан за період 1717-1917 роки. Відомості включають прізвище, ім'я, по-батькові, роки народження, шлюбу, смерті, зарахування в міщани, надходження на державну або військову службу, місце проживання та інші дані, необхідні для генеалогічних досліджень. Довідник адресований усім тим, хто досліджує генеалогію жителів м. Києва.