Надходження до відділу ДБНІР:15.05.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 15.05.2018 р.

В4197

37(03)

Е644

Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; ред. кол. : В. Є. Берека (голова) [та ін.]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2017. - 446 с. : карт., табл., фот.

Енциклопедія освіти Хмельниччини – перше видання про освітянську галузь регіону, в якому комплексно висвітлено різні аспекти становлення та функціонування системи освіти від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісну картину розвитку освітньої галузі краю в інституціях, напрямках діяльності та персоналіях, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті, містить аналіз досягнень, проблем і перспектив освітніх процесів у Хмельницькій області.

Адресована управлінцям, педагогам, науковцям усіх рівнів освіти та широкому громадському загалу.

Б9696

002

К388

Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібіліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : О. А. Вакульчук (кер.), О. С. Залізнюк, І. М. Швець. - Київ : НБУВ ім. В. І. Вернадського, 2017. - 568 с.

Каталог містить 992 назви періодичних видань. Він складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети. Опис газет здійснено мовою оригіналу.

Науково-довідковий апарат каталогу складається з трьох покажчиків – іменного, хронологічного і мов.

Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, культури.

Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси.

А37789

016(01)

М333

Жанна Миколаївна Матвіїшина : біобібліогр. / НАН України, Ін-т географії ; відп. ред. Л. Г. Руденко ; уклад. : В. І. Передерій [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2018. - 83 с. : фот.

У покажчику відображено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого українського палео-географа-ґрунтознавця Жанни Миколаївни Матвіїшиної (Майської). Покажчик знайомить з працями вченого, тематикою її досліджень, підготовкою наукових кадрів тощо.

Для зацікавлених історією вітчизняної науки.

А37801

016(01)

П272

Перехрест Олександр Григорович : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. : В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця, О. О. Тітіка ; наук. ред. Г. М. Голиш. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 63 с. : 6 вкл. арк. фот. - (Бібліографія вчених України ; Вип. 10).

У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського вченого-історика, доктора історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького О. Г. Перехреста. Покажчик приурочено до 70-річчя від дня народження вченого.

Адресовано науковцям, викладачам, студентам та всім, кого цікавлять персоналії сучасної історичної науки.

А37787

413

У453

Українсько-німецький / німецько-український : словник юридичних термінів = Ukrainisch-Deutsches / Deutsch-Ukrainisches Wörterbuch von Rechtsbegriffen : (близько 10 тисяч термінів) / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т ; упоряд. : Т. О. Коломоєць, С. В. Іваненко. - Запоріжжя : ЗНУ, 2018. - 326 с. - (Бібліотека словників юридичних термінів).

Видання містить близько 10 тисяч юридичних термінів і термінологічних сполучень у кожному із них. Юридичні терміни розподілені на окремі частини (за окремими галузями права, комплексними юридичними науками тощо). При його укладанні використовувались чинні нормативно-правові акти, навчальні, публіцистичні правові джерела.

Словник розрахований на учнів старших класів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-вчених, юристів-практиків, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з сучасної юридичної термінології.

М3119-2

9(с2)

Я603

Яневський Д. Б. Проект “Україна”. Архітектори, виконроби, робітники. Т. 2 : Д—О / Данило Борисович Яневський. - Харків : Фоліо, 2017. - 301 с. : іл., карт., фот.

Українці різних національностей та віросповідань дали світові безліч діячів, імена яких вписані до духовних, інтелектуальних, військових, спортивних, промислових, мистецьких та інших пантеонів різних держав.

Ці люди, розсіяні долею до різних частин нашої Отчизни, лише упродовж останніх трьох століть створили умови для всебічного розвитку народу.

Вони надали впізнаваних рис українським містам: заснували університети, школи, театри, фінансові установи. Фактично, «канонізували» українську мову серед інтелектуалів: переклали Святе Письмо, почали писати художні твори народною мовою, робити наукові розвідки. Крім того, стали піонерами у розвитку інфраструктури: шляхи, залізничні станції, порти, якими й досі послуговуємося, — заслуга саме цих «божевільних».

Видання «Проект «Україна»: архітектори, виконроби, робітники», другий том якого ви тримаєте в руках, — перша спроба показати українському загалові велич, різнобарв'я та різноманітність реальних, живих творців просторів, у яких ми живемо. Просторів для вільних людей і відповідальних громадян тієї України, про яку ми мріємо, для якої працюємо, задля якої кращі сини та дочки нашого народу — без огляду на свою національність та віросповідання — віддають своє життя у кривавій війні проти неуцтва, пихатості та рабства, що третє століття поспіль намагається знищити наш безсмертний народ.

М3119-3

9(с2)

Я603

Яневський Д. Б. Проект “Україна”. Архітектори, виконроби, робітники. Т. 3 : П—Я / Данило Борисович Яневський. - Харків : Фоліо, 2017. - 300, [3] с. : іл., карт., фот.

Видання «Проект «Україна»: архітектори, виконроби, робітники», третій том якого ви тримаєте в руках, — перша спроба показати українському загалові велич, різнобарв'я та різноманітність реальних, живих творців просторів, у яких ми живемо. Просторів для вільних людей і відповідальних громадян тієї України, про яку ми мріємо, для якої працюємо, задля якої кращі сини та дочки нашого народу – без огляду на свою національність та віросповідання — віддають своє життя у кривавій війні проти неуцтва, пихатості та рабства, що третє століття поспіль намагається знищити наш безсмертний народ.