В.6 (54) (червень 2018 р.)

З історії міст і сіл України. Вип. 6 (54) (червень 2018 р.)

А36866

9(с2)

М 307

Мар’янівка / за заг. ред. Є. В. Букета. – Житомир: Євенок О. О., 2017. – 132 с.: іл. - (Історія українського села).

На сторінках цієї книги йдеться про історію села Мар’янівка Макарівського району Київської області. В її основі – архівні, статистичні та фотодокументи, народні перекази в яких простежено історію села від заснування і до сьогодення. В окремому розділі представлено краєзнавчу пам’ятку – твір першого дослідника села Павла Машовця про те як було організоване життя і господарство хуторян у першій чверті ХІХ століття. Видання доповнено картами.

Ознайомитися з фрагментом >>>

А36963

9(с2)

Г 293

Гейко А. На зламі епох: нарис з історії Мачух / Антоніна Гейко, Анатолій Гейко. – Полтава: АСМІ, 2017. – 160 с. : фот.

Нарис про історію та сьогодення села Мачухи Полтавського району Полтавської області. Змістовними є розділи про діяльність різних установ та закладів, зокрема, освіти, культури та розвиток сільського господарства. Окремо зібрано інформацію про відомих мешканців, котрі прославили своїми талантами рідний край. Інформацію проілюстровано фотодокументами, що наочно доповнюють видання.

Ознайомитися з фрагментом >>>

А37166

9(с2)

І – 209

Іванова Р. П. Лелечий край, край спогадів і мрій: село Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області / Р. П. Іванова, О. П. Чернявська, Л. І. Шерстюк. – Видання друге, доповнене. – Дніпро: Середняк Т. К., 2017, - 388 с.: фот.

У книзі йдеться про історію села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області від заснування до наших днів. Зібрано легенди про край, описи давнього поселення, карти, спогади жителів. Окремо міститься інформація про 100-літню історію місцевої школи. Детально описано події початку та середини ХХ століття, які доповнено фотодокументами.

Ознайомитися з фрагментом >>>