Надходження до відділу ДБНІР:25.09.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 25.09.2018 р.

А39577

002(01)

Б125

Михайло Бабидорич: життя в журналістиці : бібліогр. покажч. / Закарпат. облдержадмін., Департамент культури ; уклад. : М. Б. Бадида, І. В. Когутич. - Ужгород : TIMPANI, 2018. - 150 с. : фот. - (Закарпат. публіцистика в іменах: бібліогр.).

Покажчик, присвячений 95-річчю від дня народження М. І. Бабидорича, відображає життя і творчість патріарха закарпатською журналістики, іменем якого названа обласна премія в галузі журналістики, яскравого публіциста, який півстоліття пропрацював у «Закарпатській правді», учителя школи майбутнього журналіста.

Видання розраховане на бібліотечних працівників, журналістів, дослідників та шанувальників історії краю.

А39571

4

Б485

Береза Т. Мовою бестселерів : сучас. слов. живої мови / Тарас Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798, [1] с.

Словник розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури.

Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське видання правдивим сучасним бестселером.

А39600

002

Б614

Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США, (1991-2017 рр.) : монографія / Леся Іванівна Біловус ; [наук. ред. О. Є. Гомотюк] ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. економ. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 607 с.
У монографіі зосереджено увагу на надзвичайно розгалуженій мережі різнопрофільної україномовної періодики США, що є не тільки своєрідним виразником і презентатором українства за океаном, а й умовою становлення національної спільноти, самоствердження українців. Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною батьківщиною та українцями в інших країнах.

Видання може стати корисним і для України і для формування світогляду прийдешнього покоління.

А39598

9(с2)(03)

К388

Київські мурали : оглядові маршрути на мапі : путівник : 18 маршрутів = Kyiv Murals : overview routes on the map / авт. ідеї, фото, текст Є. Прищепкін. - 1-е вид. - Київ : Варто, 2017. - 219 с. : іл., фот.

Це перший та єдиний у своєму роді альбом-путівник по київських муралах. Автор особисто відвідав усі великі стінописи Києва та сфотографував їх, додавши своє бачення. У путівнику зібрано 102 муралів, історії їх створення, точні адреси та інформація про авторів.

А39588

9(с2)(03)

Н637

Николишин Ю. І. Незабутній Львів = Lviv a city of unforgettable memories = Незабываемый Львов : путівник / Юрій Ігорович Николишин. - Львів : Апріорі, 2012. - 80 с. : іл., фот.

У добре ілюстрованому путівнику представлено найзначніші пам’ятки й пам’ятні місця міста Львова. Понад сорок коротких розповідей про них дають уяву читачу про неповторність українського давнього міста.

Інформацію подано українською, російською та англійською мовами.

А39563

9(437)

С259

Семенюк С. Український путівник по Словаччині : (істор.-краєзнав. нариси) / Святослав Семенюк. - Львів : Апріорі, 2007. - 346 с.

Книга висвітлює цікаву історію українського етносу, розповідає про видатних руських вчених, політиків, діячів культури та мистецтва, розкриває історичну місію українства, виявляючи складну діалектику його розвитку.

Призначена для широкого кола читачів.

М3194-1

4(03)

Т351

Терлак З. Словник мови поетичної збірки Івана Франка “Мій Ізмарагд” : у 2 ч. : [довід.]. Ч. 1 : А–М / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Львів : Апріорі, 2016. - 422 с.

Словник є повним довідником особливостей слововживання у цій поетичній збірці І. Франка. Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито їх семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості.

Призначено для науковців, викладачів і студентів ВНЗ.

А39591

9(с2)(03)

У313

Удовік С. Л. Західна Україна : путівник / Сергій Леонідович Удовік. - Київ : Ваклер, 2007. - 279 с. : 32 вкл. с. кольор. фот. - (Мальовнича Україна).

Путівник охоплює Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Надано стислий опис об’єктів архітектури, історії, культури та природи, які можуть викликати інтерес як серед туристів, так і професіоналів.

Для широкого кола читачів.

В4310

9(с2)

У313

Удовік С. Л. Україна. 100 визначних місць : фотокн. / Сергій Леонідович Удовік. - 6-е вид., перероб. і допов. - Київ : Ваклер, 2017. - 157, [2] с. : іл. - (Мальовнича Україна).

У багато ілюстрованій книзі розповідається про 100 кращих куточків України, їх історію та визначені пам’ятки архітектури та природи. Вони чудово ілюструють дивовижне розмаїття України та яскраво свідчать про її насичену історію від сивої давнини до сьогодення.

А39596

9(с2)(03)

У313

Удовік С. Л. Центральна Україна : путівник / Сергій Леонідович Удовік. - Київ : Ваклер, 2008. - 235 с. : 32 вкл. с. кольор. фот., іл. - (Мальовнича Україна). - Загол. обкл. : Україна Центральна: Визначні місця. Історія і постаті. Музеї і звичаї. Корисні поради. Готелі і розваги. Природа і відпочинок.

Путівник охоплює Київ, Вінницьку, Житомирську, Київську, Черкаську та Чернігівську області. Надано стислий опис об’єктів архітектури, культури, історії. У путівнику описані туристичні об’єкти 382 населених пунктів. Також наведені адреси і телефони музеїв і готелів на інша корисна інформація.

А39604

002

Ч-492

Черниш Н. І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Іванівна Черниш. - Львів : Піраміда, 2018. - 347 с. : іл.

Досліджено основні етапи становлення й розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів. Висвітлено історію створення енциклопедій. Уміщено додатки та ілюстрований матеріал, який унаочнює викладені відомості.

Для науковців, студентів вищих закладів освіти, працівників видавництв довідкової літератури та всіх, хто цікавиться історією українського книговидання й енциклопедистики.

М3193-2

74(03)

Ш71

Шмагало Р. Т. Енциклопедія художнього металу. Т. 2 : Художній метал України XX – поч. XXI ст. / Ростилав Тарасович Шмагало ; Львів. нац. акад. мистецтв. - Львів : Апріорі, 2015. - 275 с. : іл.

Енциклопедія подає типологічні ланки, мистецтвознавчі експертні оцінки галузей ковальства, ювелірства, художніх лиття, емалі та зброярства України ХХ–початку ХХІ ст. У цілісному контексті розглядається і творчість митців українського походження поза Батьківщиною у світі як багатостороннє транскультурне явище.

Видання містить систематизований корпус літератури та ілюстрацій.

А39575

62

Щ616

Щербанюк Л. Жінки в космосі : 1963–2013 : 57 жінок, які побували на орбіті / Людмила Щербанюк. - Київ : Варто, 2013. - 383 с. : фот.

В книзі подаються біографії жінок, які зв’язали свою долю з польотами в позаземний простір й науковими дослідженнями на орбіті. В історичному контексті розвитку космічних програм різних країн розповідається про шлях кожної героїні до зірок, враження від перебування за межами атмосфера ми, а також про їхнє життя.

Публікація присвячена 50-річчю внеску жінок у досягнення пілотованої космонавтики та діяльності в умовах мікрогравітації.