Сікорський Михайло Іванович - митець музейної справи

До 95-річчя від дня народження митця музейної справи Михайла Івановича Сікорського (1923 – 2011), українського історика і культуролога. Його подвижницьке життя є прикладом для наступних поколінь, дослідників рідного краю.

П. Т. Тронько відзначав: «Він був серед найактивніших фундаторів становлення Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Я не пам’ятаю жодного авторитетного зібрання охоронців нашої культурної спадщини, де б не сказав своє слово директор переяславського заповідника».

Батушан О. Д. По землі Київській : Путівник-довідник / О. Д. Батушан, М. І. Сікорський , І. Ф. Чепурний. - К. : Обл. кн.-газ. вид., 1963. - 379 с.

Батушан О. Д. Шляхами Київщини: путівник-довідник / О. Д. Батушан, М. І. Сікорський. - К. : Політвидав України, 1968. - 104 с. - Б. ц.

Бондаренко Р. І. Ткаченко В. М. Сікорський Михайло Іванович / Р. І. Бондаренко, В. М. Ткаченко // Енциклопедія історії України. – 2012. – Т.9. – С. 574.

Букет Є. Нові грані співробітництва / Є. Букет // Краєзнавство. – 2013. - №1. – С. 218.

Вортман Д. Я. Перещепинський скарб / Д. Я. Букет // Енциклопедія історії України. – 2011. – Т.8. – С. 141-142.

Жам М. І. Українська народна естетика / М. І. Жам, Ю. Г. Легенький, М. І. Сікорський. - Київ : ДАЛПУ, 1996. - 255 с.

Малі міста України. Київська область: бібліографічний покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектурно-будівельна б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова, О. В. Углова. - Київ : [б. и.], 2017. - 623 с.

Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: художньо-документальна повість / М. Г. Махінчук. - Київ : «Криниця», 2005. - 302 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: колективна монографія / Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав” ; упоряд. О. М. Жам. - Переяслав-Хмельницький : [б. и.], 2013. - 503 с.

Мінгазутдінов А. Ф. Михайло Іванович Сікорський / А. Ф. Мінгазутдінов, Ю. В. Латиш ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 84 с.

Сікорські читання: ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум, 18 жовтня 2013 р. / Національна спілка краєзнавців України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Громадська культурно-просвітницька організація “Переяславський скарб” ; уклад. Т. Нагайко. - Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2014. - 47 с.

Скарби Михайла Сікорського: бібліографічний показчик / М. П. Зніщенко ; Київське обласне управління культури. - Київ : [б. и.], 2003. - 30 с.

Скарби нашої пам’яті: фотоальбом / упоряд.: М. І. Сікорський, Л. І. Тинна. - Київ : Мистецтво, 1993. - [192] с.

Тези всеукраїнської наукової конференції “Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури”. - Переяслав-Хмельницький : [б. и.], 1994. - 86 с.