Надходження до відділу ДБНІР:17.10.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 17.10.2018 р.

В4343

9(~)

І-907

 


Історія : пер. з англ. / С. Адамс [та ін.]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 160 с. : іл.

Пропонована книга знайомить з найважливішими подіями світової історії. У хронологічному порядку подано повну картину розвитку людства з найдавніших часів до сьогодення.

Для широкого кола читачів.

 

В4342

9(с2)

К492

 

 

Клімов А. А. Славетні гетьмани України / Андрій Анатолійович Клімов. - Харків : Віват, 2017. - 63, [16] с. : іл., карти. - Заголовок обкл. : Славетні гетьмани України. Карти України європейських картографів XVI–XVIII століть.

«Славетні гетьмани України» - науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних керманичів Війська Запорізького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.

 

А39739

9(с2)

М818

 


Мосіюк О. М. День прапора / Олександр Миколайович Мосіюк. - Київ : К.І.С., 2018. - 183 с. : 4 вкл. л., іл. - (Народження країни. Київський горизонт ; Кн. 1).

Книжка – це розповідь про драматичні епізоди сучасної історії Києва, які передували проголошенню незалежності України, про те, як політикам нової генерації вдавалося розрубати найскладніші вузли соціально-політичних протиріч, коли протистояння досягало навіть межі кровопролиття.

Підняття прапора над столицею 24 липня 1990 року – серед найяскравіших подій того періоду.

 

А15473-17

001

Н354

 


Національна академія наук Українианот. каталог книжк. вид. 2017 / НАН України ; упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 403, [2] с.

Подано інформацію про збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2017 року.

 

А39738

001

П335

 


Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; відп. ред. : В. А. Денисенко, А. В. Денисенко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 204, [2] с. : 12 вкл. л. - (Біобібліографія вчених України).

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, дипломатичної та громадсько-політичної діяльності вченого, доктора економічних наук професора, Заслуженого діяча науки і техніки України віце-президента НАН України, академіка НАН України С. І. Пирожкова. Наукові інтереси вченого охоплюють різноманітні питання соціогуманітаристики та демографії, створення системи стратегічного аналізу та наукових засад національної безпеки держави, широкого кола проблем міжнародних відносин та конфліктології. Вагомий внесок ученого в обґрунтування цивілізаційного розвитку незалежної України.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться сучасною вітчизняною наукою та її історією.

 

В4344

9(с2)

У45

 


Україна. Нова епоха: 1991–2011 / упоряд. А. А. Кокотюха. - Київ : КМ, 2011. - 351 с. : іл.

На карті світу сьогоднішня Україна, з її тисячолітньої історію, - одна з наймолодших незалежних держав.

Пропоноване читацькій увазі видання – спроба озирнутися на минулі двадцять років і згадати, як жила Україна, починаючи з 24 серпня 1991 р. Книга пропонує згадати події, факти й людей, без яких ми сьогодні не можемо уявити ні себе, ні свого життя у власній молодій державі.

Для широкого кола читачів.

 

А39724

4

Ф823

 


Фразеологізми у творах Богдана Лепкого : слов. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; голов. ред. С. Є. Панцьо. - Тернопіль : Джура, 2010. – 219 с.

Словник укладений на матеріалі мови творів Богдана Лепкого і відображає мовну картину світу галичанина кінця ХІХ –початку ХХ століття.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться мовою і культурою рідного народу.

 

А39722

4

Ф823

 


Фразеологія творів Бориса Харчука : слов. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; голов. ред. С. Є. Панцьо. - Тернопіль : Джура, 2012. – 747 с.

Пропонований словник – перша в історії української лексикографії спроба подати фразеологічні одиниці, прислів’я, приказки, традиційні побажання, клятви та ін., засвідчені у мові творів Б. Харчука. До словникового реєстру внесено близько п’яти тисяч фразеологізмів, паремій, усталених порівнянь тощо.

Видання розраховане на широкий читацький загал – мовознавців, літераторів, учителів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться культурою українського народу, шанує рідне слово.