Надходження до відділу ДБНІР:20.11.2018

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 20.11.2018 р.

А39969

9(с2)(01)

А226

Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк : (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя педагогічної та наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Б-ка ; голова ред. кол. С. А. Копилов ; відп. ред. Л. В. Климчук. – Кам’янець-Подільський : Друк. Рута, 2018. - 137 с. : 4 вкл. л. - (Постаті в освіті і науці ; Вип. 25).

Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях А. Г. Філінюка – доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН вищої освіти України, завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Видання розраховане на професійних істориків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів історичних факультетів.

А39985

9(с2)Київ(03)

В148Вакулишин С. Київ у ХХ сторіччі : енциклопед. довід.-розвідка / Сергій Вакулишин. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2018. - 183 с. : фот.

У довіднику кількість статей, що розглядають початок сторіччя, приблизно дорівнює відомостей про його кінець. Порівну розподілено науково-технічну тематику та гуманітарні аспекти.

В кількох десятках статей використано маловідомі та архівні джерела.

Понад половина обсягу довідника присвячена періоду 1946–87 рр., на другому місці – період 1921–38 рр., на третьому – роки Другої світової війни.

Для широкого кола читачів.

В4386

778

Г972

Гутник Л. М. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / Людмила Миколаївна Гутник ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2018. - 573, [2] с. : 50 вкл. л., іл.

Представлено бібліографічну інформацію про масив українського друкованого кіноплаката окресленого періоду (3442 назви). До наукового обігу уперше уводиться значний за обсягом та хронологічними рамками документальний пласт. Видання вміщує 365 кольорових зображень. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають : Покажчик художників кіноплаката, Іменний покажчик, Покажчик назв фільмів.

Для фахівців у галузях мистецтвознавства, історії кіно, художників, культурологів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться даною тематикою.

А39950

9(с2)

З-132

Завальнюк О. М. Життєвий і професійний шлях талановитого історика-аграрника, яскравого представника науково-педагогічної інтелігенції професора Івана Васильовича Рибака (1951–2017) / Олександр Миколайович Завальнюк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2018. - 91, [1] с. : фот.

Досліджується професійний внесок в українську історико-аграрну науку, підготовку учителів історії для загальноосвітніх шкіл, архівних працівників, молодих вчених-істориків України.

Розраховано на викладачів-істориків, академічних вчених, студентів історичних факультетів, учителів історії, краєзнавців, широкі кола інтелігенції тощо.

Б10031

02(03)

І-907

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад. Л. В. Гарбар. - Київ, 2017. - 614, [1] с.

Матеріали до біобібліографічного словника українських діячів бібліотечної справи репрезентують бібліографічні довідки співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек.

У виданні надані відомості про українців – діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи інших держав, які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи.

Словник розрахований на широке коло користувачів, освітян, професійних бібліотекарів, студентів, а також для історико-краєзнавчих досліджень.

М3211-1

4(03)

С482

Словник української мови : у 3 т. / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, НАН України. Ін-т укр. мови; упоряд. Б. Д. Грінченко ; ред.: С. Єфремов, А. Ніковский. - Репр. відтворення вид. 1927 р. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго. - 2017.

Т. 1 : А–Ґ. - 2017. - 8, XLIV, 428 с. - (Словникова спадщина України).

Словник є однією з перлин українського словникарства. Він повно відбив напрями розвитку й унормування української літературної мови у 20-30 роках ХХ ст.

Словник може бути корисним широкому загалові шанувальників української мови, оскільки зберіг яскраві, іноді призабуті й маловідомі скарби вітчизняної словесності.

Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, істориків науки, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

А39973

902.6(01)

Т37

Тетеря Д. Археологія у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав” : біобібліогр. покажч. : до 100-річчя музейної справи в Переяславі (1918–2018) / Дмитро Тетеря, Валентина Білоусько ; М-во культури України, Нац. іст.-етногр. заповідник “Переяслав”. - Переяслав-Хмельницький, 2018. - 227 с. : іл.

У біобібліографічному покажчику представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі біографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Видання призначено для науковців, студентів, краєзнавців, для всіх, хто цікавиться археологією та історією.

А39970

9(с2)(01)

Ф812

Фостій Іван Петрович : біобібліогр. покажч. : (до 90-річчя від дня народження) / Пошуково-видавниче агенство “Книга Пам’яті України”, Нац. спілка краєзнавців України. Чернігів. обл. орг. ; уклад. І. І. Саранчук. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 135 с.

Видання висвітлює літературну, журналістську та наукову діяльність кандидата історичних наук, екс-керівника – головного редактора Чернівецького обласного відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», члена Національної спілки журналістів України. До біобібліографічного покажчика увійшли книжкові, журнальні та газетні публікації І. П. Фостія.

Адресовано науковцям, педагогам, студентам, краєзнавцям, бібліотекарям, усім, хто цікавиться життям та творчістю І. П. Фостія.