80 років НІБУ у спогадах колег
Історія відділів НІБУ: погляд із сьогодення

Єфіменко Г.В. Матеріали до історії відділу довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи НІБУ Дмитренко О.П. Історія створення відділу документів іноземними мовами НІБУ
Бєлявська А.В. Творці фонду депозитарного зберігання Національної історичної бібліотеки України Марченко О.І., Хівренко Н.Д. Матеріали до історії Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань
Лещенко С.А. Історія створення відділу соціокультурних комунікацій Іваніщева Г.А. Історія розвитку міжбібліотечного обслуговування абонентів та користувачів в НІБУ
Циганенко А.М. "Очільники Історички з моменту її створення до сьогодення" Левко Н.С. "Історія відділу Організації і зберігання фонду"
Маєр Т.Г. "Відділ телекомунікаційних технологій та електронних ресурсів: становлення та досягнення" Мусіна З.Х. "Сторінки історії науково-бібліографічного відділу: до 55-річчя утворення"Селівачова Ніна Сергіївна - український бібліограф, фото 1954р.
Спогади з передвоєнних років колишньої співробітниці НІБУ
"Державна історична бібліотека в особах":
Макаренко Л.Л. "Державній історичній - 60!" Михайлова В.Ю. "Із спогадів ветерана бібліотеки"
Кудласевич Т.С. "Подвижник бібліотечного краєзнавства" (А.М. Комська) Селівачова Н.С. "Перші кроки Державної історичної бібліотеки"
Нілова І.Д. "Бібліотекар Таісія Григорівна Золотуха - одна з багатьох" Мусіна З.Х. "До ювілею директора"