Надходження до відділу ДБНІР:28.05.2019

Нові надходження книг до відділу ДБНІР 28.05.2019 р.

М3276-1

72(03)

Г674

Горбик О. О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам’яткознав. довід.). Ч. 1 : Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства / Олена Олександрівна Горбик ; М-во освіти і науки України, нац. ун-т будівництва і архітектури. - 2-е вид., допов. - Київ : Фенікс, 2018. - 163 с. : іл.

Дане видання – унікальний історико-архітектурний каталог, сучасна підбірка актуальних пам’яток світової архітектури від первісної доби до середньовіччя, перша з трьох частин серії. Подібний науковий довідник вперше створено в українському архітектурознавстві, він є не лише довідковою енциклопедичною базою креслеників та зображень, але і авторським стислим систематизованим викладом світової історії архітектури, містить оригінальний перелік стильових рис архітектури кожного з висвітлюваних періодів та культур, їх архітектурознавчі характеристики, тезисні пояснення основних явищ, тлумачення окремих термінів.

Книга стане в нагоді як фахівцям, так і студентам, аспірантам, докторантам спеціальностей архітектура та мистецтвознавство, історія, культурологія, широкому загалу зацікавлених архітектурою.

Б10245

9(с2)(01)

П127

Падюка Н. Австрійські топографічні карти українських земель (1870–1918): з фонду кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : бібліогр. покажч. / Неоніла Падюка, Тарас Огородник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2018. - 281 с.

Створення бібліографічних покажчиків картографічних документів сприяє інформаційному забезпеченню картографічної вивченості території. У пропоноване видання включено австрійські топографічні карти, які були видані на територію українських земель упродовж 1870-1918 років у Військово-географічному інституті у Відні.

Австрійські топографічні карти є важливим джерелом для вивчення історичної географії та розвитку картографування західноукраїнських земель (а в деяких випадках і всієї Правобережної України) кінця XVIII–початку ХХ ст. На сьогодні вони не мають грифу секретності.

Видання адресоване науковцям, спеціалістам у галузі картографії, географії, історії, бібліотечним працівникам. Буде корисним інформативним матеріалом у наукових установах, органах державної влади, вищих навчальних закладах тощо.

А41008

9(с2)(01)

П804

Прокопенко Н. Наша культура (Вінніпег, 1951–1953) : системат. покажч. змісту / Наталія Прокопенко ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів, 2017. - 130, [2] с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про весь масив публікацій журналу «Наша культура» - наукові дослідження з питань історії, релігії, культури, освіти, мистецтва, мовознавства, літературознавства, огляди, рецензії, бібліографічні та хронікальні матеріали.

Для науковців, книгознавців, істориків, бібліографів, мовознавців, працівників культури.

Б10238

9(с2)(03)

Т469

Тичина А. Г. Україна. Захід. Схід : путівник / Андрій Геннадійович Тичина. - Харків : Фоліо, 2018. - 267, [1] с. : фот. кол., карти. - Загол. обкл. : Україна. Захід. Схід: пам’ятки, музеї, екскурсії, фестивалі, готелі, ресторани, кафе.

Путівник розрахований на людей, які люблять самостійно подорожувати Західною та Східною Україною, відкриваючи для себе нові маршрути. Автор розповів не тільки про пам’ятки і пам’ятники, а й про стан доріг, якими туристам доведеться добиратися до мети подорожі. Крім того, автор надає докладну інформацію про музеї, готелі, місця відпочинку та розваг, що полегшує планування подорожі.

Книжка ілюстрована фотографіями автора.

Б10235

9(с2)(03)

Т469

Тичина А. Г. Україна. Центр. Південь : путівник / Андрій Геннадійович Тичина. - Харків : Фоліо, 2018. - 254 с. : фот.кол., карти. - Загол. обкл. : Україна. Центр. Південь: пам’ятки, музеї, екскурсії, фестивалі, готелі, ресторани, кафе.

Цей путівник розрахований як на мешканців України, так і на людей, що живуть за її кордонами, які люблять самостійно планувати подорожі, відкривати для себе нові маршрути і місця. З його допомогою можна освоїти до 30 захоплюючих маршрутів Центральною і Південною Україною, дізнатися про цікаві місця, музеї та пам’ятники за маршрутом слідування, вибрати час туру, щоб не тільки насолодитися новими відкриттями, а й відвідати місцеві свята та фестивалі.

Книжка ілюстрована фотографіями автора.

А41005

002 (01)

У455

Українські видавничі осередки в Німеччині, Франції та Чехословаччині у міжвоєнний період (1914–1939) : матеріали до бібліографії / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; відп. ред. Л. Сніцарчук ; уклад. О. Хміль. - Львів, 2018. - 105, [1] с.

Вперше зібрано матеріали до бібліографії, які висвітлюють діяльність українських еміграційних видавничих осередків у Німеччині, Франції та Чехословаччині, а також наукове життя українських культурних діячів, пов’язаних з видавничим рухом, у міжвоєнний період.

Видання розраховане на науковців, істориків, книгознавців, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться українським видавничим рухом.

А41010

002

У453

Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада–1 грудня 2018 р. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. НДІ пресознавства ; голов. ред. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. - Львів, 2018. - 434 с.

Збірник укладено із доповідей та повідомлень, з якими на дванадцятій конференції виступили відомі українські пресознавці та молоді перспективні дослідники. У текстах осмислюється розвиток періодики ХІХ – ХХІ ст., аналізуються методологічні засади опрацювання пресодруків, розкриваються складні процеси функціонування сучасних ЗМК, проблеми існування українського інформаційного простору, досліджується творче надбання журналістів і публіцистів.