День незалежності України
У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «Незалежна Україна: шлях до мети».

День незалежності України - державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

Список літератури:

Біля витоків Незалежності [Текст] : у рамках проекту “Шляхом українських патріотів” : до 20-річчя відновлення Незалежності України / Молодіжний Рух Києва, Інститут соціального розвитку українців, Всеукраїнське Товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; упоряд. М. Сидоржевський. - К. : [б. и.], 2011. - 336 с.

Брецко Ф. Ф. Незалежна Україна: хроніка державотворчого процесу (1991-2009) [Текст] / Ф. Ф. Брецко, А. Л. Дрік, Л. П. Майор. - Ужгород : Гражда, 2009. - 261 с.

Герега  Й. І. Корінь слов’янства [Текст] : до 25-річчя незалежності України / Й. І. Герега. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 127 с. : іл., фот.

Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення [Текст] : у 2 т. Т. 1 / Асоціація народних депутатів України ; ред. Я. Я. Зайко. - Житомир : Рута, 2011. - 752 с. : 16 вкл. л. фот.

Історія України. Новітня доба [Текст] : навчальний посібник / ред. В. М. Литвин. - К. : Академвидав, 2012. - 480 с.

Капранов Д. В. Мальована історія незалежності України [Текст] / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; худ. Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2015. - 80 с. : іл., карти.

Куць О. М. Усвідомлена незалежність: як/чи реалізована етнополітична свобода? (Українські реалії) [Текст] : монографія / О. М. Куць ; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 368 с.

Носа М. Високий храм незалежності: [публіцистика, есе]/ М. Носа; Закарпатське обл. т-во борців за незалежність України в XX ст., Карпатський ун-т ім. Августина Волошина. - [Вид. 2-е, доопрац. та допов.. - Ужгород, 2017. - 94 с.: іл.

Сенченко М. І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? [Текст] : историческая литература / М. І. Сенченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.

Україна - єдина країна: Традиції, обряди, побут. Пам’ятки України. Люди, що змінили Україну [Текст] . - Київ : Глорія, 2017. - [208] с. : іл., карт., фот. кольор.

Україна за роки незалежності 1991-2002 [Текст] / П. І. Гайдуцький. - 4-е вид. доповн. та переробл. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с. : іл

Чобіт Д. В. Як проголошували Незалежність України [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2016. - 223 с. : табл.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля! Шлях нескорених: фотолітопис до 25 річниці сучасної української державності/ голов. ред. С. Кубів ; ред. рада О. Святоцький [та ін.]. - Київ: Ін Юре, 2016. - 460, [7] с.: іл., фот.. - Загол. обкл.: Україна: шлях нескорених.

Якемчук Р. Незалежність України/ Р. Якемчук. - Львів: Паіс, 2018. - 327 с.: 2 вкл. л. фот.

Ярославський Ю. М. Парадокси перебудови і незалежна Україна [Текст] : (часопис) / Ю. М. Ярославський. - (2-е вид., доп. і уточнене. - Чернівці : Прут, 2011. - 380 с.