Надходження до відділу ДБНІР:06.08.2019
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 06.08.2019

В2387

78

Б246

Барви народного мистецтва. Український іконопис, різьблення, старовинні музичні інструменти XVII-XX cт. : каталог виставки / Нац. Києво-Печер. історико-культур. заповідник ; відп. ред. В. Колпакова ; авт.- упоряд.: О. Адамович, Л. Черкаський, І. Шульц. - Київ : Атлант-UMS, 2000. - 34 с. : фот.

В загальній скарбниці української культури народне мистецтво відзначається самобутністю та своєрідністю. Протягом століть народ створював свою особливу культуру складовими якої були : звички, фантазії, характер, релігія, пісні, казки, обряди, легенди. Барвисті обряди, предмети побуту та релігійних культових відправ були неодмінними атрибутами життя.

Виставка «Барви народного мистецтва є спільною акцією Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва України».

В експозиції представлені твори, виконані народними майстрами протягом трьох століть – з XVII до ХХ ст. – які задовольняли сферу духовності і культури : народні ікони та різьблене церковне начіння, а також народні музичні інструменти : бандури, ліра, цимбали.

М1310-[11]-1

9(с2)(03)

Е644

Енциклопедія історії України. Т. [11] : Україна–Українці. Кн. 1 / НАН України, Ін-т історії України ; ред. кол. : В. А. Смолій, Г. В. Боряк, Я. В. Верменич. - Київ : Наук. думка, 2018. - 601, [6] с.

Видання є оперативним оновленням до енциклопедичного проекту «Енциклопедії історії України» (2003–2013рр.). Це перша книга регулярних, систематичних видань додаткових томів, які передбачаються, як у традиційному паперовому форматі, так і в мережевому. Словникова база таких томів включатиме : нові словникові гасла, словникові статті, словникові матеріали концептуального та термінологічного спрямування, які відображатимуть новації і тенденції у сфері історичного і загалом соціогуманітарного знання, події новітньої історії України останніх років тощо.

А41286

001(03)

Т495

Тлумачний словник основних термінів з метрології, стандартизації, оцінки відповідності та менеджменту якості / М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості ; ред. Л. В. Коломієць. - 2-е вид., перероб. і допов. - Одеса : Бондаренко М. О., 2018. - 301, [2] с.

У словнику представлені найбільш уживані сучасні терміни з метрології, стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, акредитації та менеджменту якості.

Для працівників наукових установ, видавництв, інженерно-технічних фахівців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів.