Всеукраїнський день бібліотек

Шановні колеги, дорогі друзі!

Прийміть щирі вітання від колективу Національної історичної бібліотеки України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

Єдиній в державі спеціалізованій бібліотеці з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства виповнюється 80 років!

Бібліографічний список:

Бібліотека: роки і люди: документально-бібліографічний збірник. Вип. 2: Літопис минулого і сьогодення Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського / Управління культури і туризму Одеської облдержадміністрації, Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського; відп. за вип. Т. М. Полянко. - Одеса, 2010. - 152 с.

Бібліотеки наукового тов. ім. Шевченка у Львові: №2. - Львів: Накладом наукового товариства імені Шевченка, 1910. - 17 с.

Бібліотеки Української РСР: довідник / Книжкова палата УРСР. Вид. відділ; уклад. В. С. Дідур, уклад. Л. Л. Макаренко, уклад. З. А. Печенізька, уклад. І. В. Шажко. - Х.: Ред. вид. відділ Книжкової палати УРСР, 1969. - 186 с.

Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук, ред. кол. Т. В. Добко [та ін.]. - Київ, 2018. - 310, [1] с.

Горбань Ю. І. Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей у бібліотеках України: монографія/ Ю. І. Горбань; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Ліра-К, 2018. - 159 с.

Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки 1834-2009: Бібліографічний покажчик/ Дніпропетровська обласна наукова бібліотека; упоряд. І. Голуб. - Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009. - 192 с.

Короленківські читання 2017. “Бібліотеки, архіви, музеї : динамічний розвиток і пошук нових форматів”: матеріали : у 2 ч.. Ч. 2/ М-во культури України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленк, Харківська держ. акад. культур; ред. кол. В. Д. Ракитянська [та ін.]. - Харків: ХаДНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. - 190 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюл. Вип. 29 / підгот.: В.П. Кисельова, І.В. Чеховська; ред.: О.В. Михайлова. - Київ, 2018. - 155 с.

Літопис головної книгозбірні Рівненщини: Рівненська державна обласна бібліотека на сторінках друкованих видань. Ретроспективний бібліографічний покажчик (1940 - 2009 рр.)/ Рівненська державна обласна бібліотека; укл. Л. М. Стадницька. - Рівне: Волинські обереги, 2010. - 167 с.

Літопис Національної історичної бібліотеки України (1939-2014 рр.): до 75-річчя Історичної бібліотеки/ М-во культури України, Національна історична бібліотека України; упоряд. С. І. Смілянець, ред., відп. за вип. А. В. Скорохватова, ред. Т. С. Кудласевич, ред. О. В. Михайлова. - К.: НІБУ, 2014. - 114 с.

Літопис Національної Парламентської бібліотеки України: научное издание. Ч. 4: 1967-1991 рр./ П. Б. Гапченко, С. Л. Зворський; Міністерство культури України, Національна парламентська бібліотека України. - Київ, 2011. - 136 с.: 2 л. іл.

Літопис Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. 1871-1927/ ; уклад. Л. І. Зелена. - Херсон, 2008. - 76 с.

Мар’їна О. Ю. Бібліотеки України в цифровому медіапросторі : теоретико-методологічні засади розвитку: автореферат дис. ... д-ра наук із соц. комунік. : 27.00.03/ О. Ю. Мар’їна; М-во культури України, Харківська держ. акад. культури. - Харків, 2018. - 38 с.