Надходження до відділу ДБНІР:08.10.2019
Нові надходження книг до відділу ДБНІР 08.10.2019

Б10384

2

Б208

Балух В. О. Релігійна палітра ранньомодерної України у постатях : слов. / В. О. Балух, В. П. Коцур ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 600 с. : іл., фот.

У словнику представлено життєпис і творчий шлях понад 300 державних, релігійних, культурно-освітніх діячів ранньомодерної України, нерозривно пов’язаних з історією Православної та Греко-Католицької церков і протестантських течій на українських землях. Подана основна література про них і наведені ілюстрації, які увиразнюють діяльність цих інтелектуалів.

Для студентів закладів вищої освіти, викладачів, державних установ і релігійних організацій та всіх тих, хто цікавиться історичним минулим України і релігійних організацій.

А41585

9(с2)(01)

В-886

Вулиці Рівного Вам розкажуть : бібліогр. покажч. / Рівнен. міськвиконком, Упр. культури і туризму, Централіз. бібл. система м. Рівне, Центр. міська б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Л. О. Грищук ; ред. : Г. Є. Овсійчук, Н. Б. Гайдук, О. О. Сладковська ; відп. за вип. В. В. Гупалюк. - Рівне : Волин. обереги, 2019. - 255 с.

Покажчик містить інформацію про осіб та події, на честь яких названі вулиці, пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіальні та анотаційні дошки ; музеї, культові споруди, навчальні заклади, бібліотеки, розважальні заклади міста Рівне.

До видання включено бібліографічні описи книг, статей із періодичних видань, опублікованих із 1970-х рр. ХХ ст. і до теперішнього часу.

Покажчик адресований студентам, учителям та учням шкіл, бібліотекарям, туристам та всім. хто цікавиться історією міста.

Б10375

02

З-408

Заєць О. В. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / Олена Василівна Заєць ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 236, [2] с. : іл.

Видання є результатом наукового опрацювання фонду історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври, що зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, на предмет виявлення печаток, штампів, екслібрисів, наліпок, які свідчать про колишніх власників книг. З’ясування первинних господарів книжок стало поштовхом до вивчення архівних матеріалів Києво-Печерської лаври, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві. Під час дослідження виявлено нові факти з наративної історії монастиря.

В роботі доводиться велике значення бібліотеки в історії Києво-Печерської лаври та української культури і, як наслідок, внесення монастиря до об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО від України.

Розраховано видання на істориків, студентів, дослідників, які цікавляться вітчизняною історією, любителів старовини.

А41580

001(03)

Н354

Національна академія наук України: стат. і наукометр. аналіз ефективності наук. потенціалу / НАН України, Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; голов. ред. В. Л. Богданов. - Київ : Фенікс, 2018. - 343 с. : схем., табл., фот.

Матеріали довідника дають уявлення про місце та роль НАН України в системі наукових організацій держави, у тому числі в секторальному розрізі, а також у світовому контексті. Статистичні дані охоплюють в основному період з 2012 по 2017 роки.

Видання розраховане на працівників органів державної влади, науковців, студентів вищих навчальних закладів, журналістів, широку громадськість.

А41587

37(01)

П705

Праці викладачів та професорів Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 2003–2007 рр. : бібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”, Наук. б-ка ; наук. ред., уклад. : Т. О. Ярошенко, Т. О. Патрушева. - Київ : НаУКМА, 2017. - 504 с.

Бібліографічний покажчик містить відомості про праці наукової громади та співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія» за п’ять років – із 2003 по 2007 рр.

Видання розраховане на широкий загал наукової громадськості – науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

А41576

9(с2)(03)

С323


Сергійчук В. Соборна пам’ять України : календар-альм. 2019 / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. - 288 с. : іл., факс., фот.

У пропонованому календарі-альманасі  наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2019 році.

Розрахований на широке коло читачів.

Б10383

91(03)

Я542

Ямалов О. Стежками Карпат. 80 маршрутів в Українських Карпатах : [путівник] / Олег Ямалов ; опрац. С. Ямалова. - Харків : Фоліо, 2019. - 512 с. : карти, кол. іл. - Загл. обкл. : Стежками Карпат. Пішохідні маршрути в Українських Карпатах. 80 маршрутів.

Ця книга – найбільш докладний піший путівник у Карпатських горах західної частини України. Маршрути згруповані по трьох регіонах Карпат : Східні, Північні, Південні та орієнтовані переважно на сходження до вершин гір маркованими чи альтернативними стежками.

Автор надає інформацію про місця відпочинку та стан стежок, що полегшує планування маршрутів для мандрівників.

Путівник проілюстровано фотографіями Карпат, зробленими автором під час подорожування.