Нове надходження до Бібліотеки
Вийшла друком та надійшла до Бібліотеки книга:
Денисенко А. Лідер двох епох: азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / Анатолій Денисенко, Василь Туркевич, Любов Шпаковська; Інформаційно-видавничий центр "Планета". - К., 2013. - 325 с.: іл. - Бібліогр.: с. 321 - 323 (46 назв) / [уклад. бібліограф. списку: Галина Єфіменко, Марина Сушко; НІБ України]. - (Сер. "Б-ка наук. щоріч. "Україна дипломатична"). - Текст укр., англ.