Надходження до відділу ДБІР: 18.06.2014
НАДХОДЖЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФОНДУ

А30027 / 4
Г554
Глуховцева І. Я.

Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця XX—початку XXI століття / І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад “Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка”. - Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2013. – 327 с.

У словнику зібрано модифіковані стійкі сполучення слів, утворені на базі традиційних прислів’їв та приказок, афоризмів, фразеологізмів. Матеріал ексцерповано (цитовано) з публіцистичного та побутового мовлення. Словник розрахований на науковців, студентів, учителів, школярів.

А30034 / 34
З-192

Закон України про захист прав споживачів : станом на 1 січня 2014 року : відповідає офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Х. : “Право”, 2014. - 47 с.

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.


А30013 / 34
З-192

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” : із змінами та доповненнями станом на 13 листопада 2013 року : (відповідає офіц. текстові). - К. : Всеукр. асоц. вид. “Правова єдність”, 2013. - 20 с.

А30014 / 34
К576

Кодекс цивільного захисту України : нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 03.02.2014 р. - Суми : ТОВ “ВВП НОТІС”, 2014. - 107 с. - (Законодавство України).

А30012 / 34
К64

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : із змінами та доповненнями станом на 02 грудня 2013 року : (відповідає офіційному текстові). - К. : Всеукр. асоц. вид. “Правова єдність”, 2013. - 71 с. : табл.


А30011 / 34
У45
Україна. Закони. Конституція України : станом на 1 січня 2014 року : відповідає офіційному тексту : [зі змінами] / відп. за вип. В. А. Прудников. - Х. : “Право”, 2014. - 63 с.

А30020 / 57(01)
П77

Природа і природні ресурси Херсонщини : реком. покажч. л-ри / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; упоряд. : Л. В. Корж, В. Ю. Штуріна. – Херсон, 2013. - 47 с. : іл.

Херсонщина – благодатна і щедра земля, за своїми природними та кліматичними умовами належить до кращих територій світу і має великий природно-ресурсний потенціал. Повітря в цих місцях насичене ароматами степових трав, квітучих садів, хвої, солоними морськими бризами. Тому Херсонщина вже упродовж багатьох десятиліть є визнаною оздоровницею і має унікальні можливості для розвитку туризму. Матеріали в покажчику згруповані у тематичні розділи, які висвітлюють окремі аспекти екології, охорони природи та раціонального природокористування, природно-заповідного фонду Херсонщини, туризму. Видання розраховано на викладачів, студентів, вчених-природознавців, та всіх, кого цікавить природа Херсонщини.


В10/05/В53/2014/3

Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн./ Книжк. палата України ім. Івана Федорова. - 2014. - № 3. - 52 c.

Журнал містить статті з проблемних питань видавничої і бібліотечної справи, інформатики, політики, культури, біографістики, мистецтва, а також історичні розвідки.