Н/д відділ стародруків, цінних та рідкісних видань
стародруковані видання
для перегляду презентації натисніть зображення


Велике наукове та культурно-історичне значення має колекція книг кириличного друку (близько 800 прим. пам’яток старослов’янської писемності). Більшу частину цієї колекції складають книги релігійного змісту, надруковані на території України та за її межами: в Росії, Білорусі, Польщі, Німеччині, Австрії. Гордістю колекції є знамениті Острозькі видання – „Новий завіт з Псалтирем” (1580) та „Біблія” (1581). Вагомою частиною даної колекції (більше 200 видань) є книги, видані в друкарні Києво-Печерської Лаври. Серед них ранні видання – „Анфологіон” (1619), „Книга про віру” (1620), „Патерик Києво-Печерський” (1661), всі три видання першого підручника з вітчизняної історії - „Синопсиса” (1674, 1678, 1680) та багато інших цінних видань. В колекції книг гражданського друку зібрані видання за період з 1708 -1825 років. Серед них прижиттєві видання М.В. Ломоносова, зокрема „Российская грамматика” (1755), праця академіка Петербургської АН С. Крашеніннікова „Описание земли Камчатки” (1755), масштабне видання ХVIII ст. в 20 частинах „Древняя Российская вивлиофика” (зібрання літописів та архівних документів), перше видання „Слова о полку Ігоревім” (1800).

Зібрання прижиттєвих видань творів класиків української та російської літератури складають наступну колекцію. Серед них твори О.С. Пушкіна „Братья разбойники” (1827), „Граф Нулин” (1827), „История Пугачевского бунта” (1834), М.В. Гоголя „Вечера на хуторе близ Диканьки” (1831) з автографом автора, видання І.П. Котляревського, М. Коцюбинського, І. Франка.
Колекція видань з мистецтвознавства представлена розкішно оформленими альбомами, монографіями видатних мистецтвознавців ХІХ-ХХ ст., що розкривають досягнення національної та світової культури.
цінні видання