Обмінно-резервний фонд

Обмінно-резервний фонд Національної історичної бібліотеки України є універсальним за своїм складом, містить книги, брошури, періодичні та продовжувані видання, що не втратили свою наукову, художню та культурну цінність. Обміний фонд Бібліотеки постійно знаходиться в русі, використовується для обміну і розповсюдження документів серед бібліотек України. Він відокремлений від основного фонду Бібліотеки не знаходиться на балансі та не використовується для обслуговування читачів.

Структурно обмінно-резервний фонд Національної історичної бібліотеки України поділяється на резервний фонд та обмінний.

Обмінний фонд Національної історичної бібліотеки України формується за рахунок дублетних документів, вилучених з основного фонду; видань самої бібліотеки, призначених для обміну; документів непрофільних та дублетних, отриманих з інших бібліотек; дарунків від приватних осіб, установ, організацій, якщо вони вже є у складі основного фонду.

При здійснені документообміну пріоритет надається бібліотекам Міністерства культури України, бібліотекам наукових та учбових закладів, інформаційному управлінню апарату Верховної Ради України, Державним архівам України, Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Федорова», бібліотекам музеїв.

Обмінно-резервний фонд Бібліотеки знаходиться при відділі комплектування фонду. Відповідальність за організацію роботи в обмінно-резервному фонді покладена на завідувача відділу комплектування фонду та головного бібліотекаря, що закріплено посадовими інструкціями.

З питань документообміну звертатись до відділу комплектування фонду

Контактна особа: Коваленко Алла Миколаївна, зав. відділу комплектування фонду +380(44)280-80-43