Науково-методичний відділ

Головними завданнями Науково-методичного відділу Національної історичної бібліотеки України є науковий аналіз та прогнозування розвитку історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності, методична допомога регіональним книгозбірням з питань організації краєзнавчих фондів та краєзнавчого бібліографічного апарату, задоволення краєзнавчих інформаційних потреб користувачів, складання бібліографічних посібників краєзнавчого змісту тощо.

Видання НІБ України


Видання НІБ України


Видання НІБ України


Видання НІБ України

Багаторічний моніторинг стану історико-краєзнавчої діяльності бібліотек України та теоретичних, методичних, організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства дозволив сформувати у відділі проблемно-орієнтовані бібліографічні бази даних (БД):

За результатами моніторингу створений «Путівник по краєзнавчих ресурсах ОУНБ України» - своєрідний анотований довідник, в якому зібрані посилання на краєзнавчі ресурси відповідного регіону, що зосереджені на сайтах цих бібліотек:

Підсумки науково-дослідної роботи з вивчення стану краєзнавчої роботи бібліотек щорічно узагальнюються в інформаційному бюлетені «Краєзнавча робота в бібліотеках України» (виходить з 1990 року).

Вип. 24 (2013)

Вип. 25 (2014)

Вип. 26 (2015)

Вип. 27 (2016)

Фахівці відділу брали участь у підготовці нового нормативного документа у бібліотечній галузі – « Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних бібліотек» [проект, запропонований для громадського обговорення].

Одним з провідних напрямів роботи відділу є також підготовка та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, стажувань з різних аспектів краєзнавчої бібліотечної діяльності. В останні роки проведені такі конференції:

  1. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України» : Всеукраїнська науково-практична конференція (12 листопада 2015 р.) (ІІІ Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)

До ювілейної конференції у Бібліотеці започаткована нова серія біобібліографічних посібників «НІБУ в особах», зокрема, вийшли друком:

Вип. 1 Кисельова Валентина Павлівна

Вип. 2 Комська Алла Миколаївна

Вип. 3 Навроцька Валентина Дмитрівна

Вип. 4 Кудласевич Тетяна Степанівна

Вип. 5 Марченко Оксана Ігорівна

Вип. 6 Макаренко Лерій Леонідович

Значну увагу фахівці відділу приділяють вивченню історії Бібліотеки, підтримці розвитку історичної науки в Україні. Ці теми представлено у БД і виданнях:


Відділ є фундатором та куратором «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України», в якій зосереджені бібліографічні відомості з історії населених пунктів усіх регіонів країни з кінця XVIII століття і до наших днів (близько 300 000 записів), що знаходяться в НІБУ та інших книгозбірнях країни. Це описи книг і брошур; статей з журналів, газет, продовжуваних видань; картографічних видань тощо. Картотека включає описи документів, виданих українською, російською, польською, німецькою мовами.

Наприкінці 2011 року в рамках проекту «Історична спадщина України» топографічну частину Картотеки відскановано та висвітлено на сайті як Image-Katalog «Картотека з історії міст і сіл України», а з 2012 року паралельно з традиційною картковою створюється електронна версія Картотеки – БД «Історія міст і сіл України».

Фахівці відділу щомісяця оприлюднюють аналітичну інформацію про нові книги з історії міст і сіл , що надійшли у фонд Бібліотеки.

Видання НІБ України


Видання НІБ України

Відділ проводить активну бібліографічну діяльність: створює ретроспективні науково-допоміжні бібліографічні посібники з теорії, методики і практики бібліотечного краєзнавства, краєзнавчої бібліографії другого ступеня:

Виступи і публікації фахівців відділу (2014-2015 рр.)

Публікації у фахових виданнях:

Контактна інформація:

Михайлова Ольга Володимирівна, зав. відділу

Кисельова Валентина Павлівна, зав. сектора науково-дослідної та організаційно-методичної роботи

Тел.: +380 (44) 280-80-43

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script