НОВЕ В КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ БІБЛІОТЕК

 

 

 

Шановні колеги!

 

 

5 квітня 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Історико-культурний туризм: український та світоглядний досвід", у якій брали участь фахівці науково-методичного відділу Національної історичної бібліотеки України. Зав. сектора краєзнавчої роботи Ніна Волошінська та головний бібліограф Ольга Покропивна виступили з повідомленням "Подорож у просторі і часі: туристично-інформаційні історико-краєзнавчі видання з фонду Національної історичної бібліотеки України" та ознайомили учасників конференції з деякими виданнями ХІХ - ХХІ ст., що містять цікаву, інколи унікальну інформацію з локальної історії і можуть бути використанні для популяризації місцевих пам'яток, а також складання нових нетрадиційних туристичних маршрутів. Пропонуємо ознайомитися з текстом доповіді та презентацією.

 

Пропонуємо ознайомитися з 29-м випуском інформаційного бюлетеня "Краєзнавча робота в бібліотеках Укаїни", який містить результати наукового дослідження "Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку".

 

24 жовтня 2018 року в Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка відбулася ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання 2018» за темою: «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості», у якій брали участь фахівці Національної історичної бібліотеки України. Завідувач сектору краєзнавчої роботи науково-методичного відділу Ніна Волошінська виступила з презентацією: Новий вектор розвитку краєзнавчих електронних ресурсів Національної історичної бібліотеки України: база даних «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» та ознайомила учасників конференції з напрацюваннями фахівців НІБУ в сфері краєзнавчих електронних ресурсів - текст доповіді .

4-5 жовтня 2018 року в Одеській національній науковій бібліотеці відбувся круглий стіл

"Культурне розмаїття Південної України - вагомий чинник європейської інтеграції"

Фахівці Національної історичної бібліотеки України Світлана Смілянець і Ольга Покропивна були учасниками цього професійного краєзнавчого форуму і виступили з презентацією на тему: «Національна історична бібліотека України на допомогу краєзнавчій діяльності бібліотек у здійсненні державної політики щодо культурного розвитку національних меншин». 

 

Нові видання НІБУ 

 


 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 29 / Нац. іст. б-ка України ; уклад. В П. Кисельова, І. В. Чеховська ; ред. О. В. Михайлова ; Відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К., 2018. - 155 с.

   29-й випуск інформаційного бюлетеня містить результати наукового дослідження "Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку". За підсумками дослідження узагальнено основні здобутки регіональних бібліотек у проектній роботі в краєзнавчому напрямі та надані рекомендації щодо її удосконалення.

 

4 krznv4y 4itannja  Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 2 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)
 buleten v.28 2017  

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 28. - Київ, 2017. - 98 с.

Бюлетень містить результати наукового дослідження «Сучасні електронні та друковані джерела краєзнавчої інформації як основа для доповнення інтегрованого ресурсу з історії міст і сіл України (на прикладі Київської області)”.

Подібні дослідження - основа для заповнення інформаційних лакун з історії населених пунктів.

попередні випуски

 tmd krznv2007-2016  

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.

Посібник містить бібліографічні дані документів (книг, брошур, авторефератів дисертацій і т. ін.) та аналітичні описи статей з теоретичних, методичних та практичних питань бібліотечного краєзнавства: історичних та сучасних аспектів організації краєзнавчої роботи бібліотек; застосування інновацій у краєзнавчій бібліотечній діяльності; формування краєзнавчого фонду і довідково-бібліографічного апарату; підготовки краєзнавчих бібліографічних посібників; популяризації краєзнавчих документів тощо.

 

Більше інформації у спеціалізованій базі даних «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства. 1997 - …»
 krznv4y bibliogr2011-2015  

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 2011-2015: бібліографічний покажчик. - Київ, 2017. - 154 с.

Покажчик містить відомості про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні та вебліографічні посібники, підготовлені публічними бібліотеками України в 2011 – 2015 рр.

 

Більше інформації у спеціалізованій базі даних «Краєзнавчі бібліографічні ресурси бібліотек України. 2001 - …»