Конференції, семінари, наради

 

 

Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; заг. ред. О. П. Реєнт ; ред. кол. А. В. Скорохватова та ін.] ; ред. Т. С. Кудласевич. - Київ, 2019. - 349 с. : іл. - (П'яті Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)

 

Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. Т. О. Абраїмова . - Дніпро : ДОУНБ, 2019. - 120 с.

 

Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього: матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця: [Електронний ресурс] / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; упоряд.: Г. М. Слотюк, О. В. Стояльникова, П. І. Цимбалюк. - Вінниця, 2019.

Електронне видання містить доповіді і повідомлення працівників обласних наукових (Вінниця, Хмельницький), центральних районних, міських бібліотек, книгозбірень ОТГ Вінницької області, науковців, присвячені різним напрямкам бібліотечної діяльності, зокрема, й висвітленню проблем бібліотечного краєзнавства та прогнозуванню подальшого розвитку галузі.

 

«Будеш, батьку, панувати»: матеріали краєзнавчих читань, присвячених 250-й річниці від дня народження І.П. Котляревського, 4-5 верес. 2019 р.: [Електронний ресурс] / Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтав. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Полтав. літ.-мемор. музей І. Котляревського. - Полтава, 2019. - 245 с. - Загол. з титул. екрана.

 

***

 

Каганова, І. Про бібліотечне краєзнавство говорили у Чернігові: [про Другу обласну науково-практичну конференцію «Бібліотечне краєзнавство Чернігівщини» у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка, 9-10жовтня 2019 р.] : [Електронний ресурс] / І. Каганова // Суспільний кореспондент. - 2019. - 12 жовт.

 

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу» // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2019. – 341-343. – (V Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)

 

 

 

Пошук в матеріалах