Організаційно-методичні питання

 

 

Барабан, І. В. Бібліограні: популяризація календарів знаменних дат у соціальних мережах / І. В. Барабан // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро, 2019. - С. 93-97.

 

Басов, В. Є. Корпоративний блог як сучасний спосіб реклами й модифікації іміджу бібліотеки : [навч. посіб. для студентів спец. бібліотекознавство, менеджмент, комп'ютерні технології, дизайн ВНЗ та співробітників б-к] / В. Є. Басов, О. Ф. Ботушанська, В. В. Жимолостнова, Л. С. Ямроз ; Одес. держ. акад. зв'язку ім. О. В. Попова. - Одеса : ТЕС, 2018. - 104 с.

Посібник містить покрокові технічні поради по використанню комп'ютерних засобів створення бібліотечного блогу.

 

Колоскова, Г. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону / Г. Колоскова // Вісн. Кн. палати. - 2019. - №8. - С. 30-37. - Бібліогр.: с. 35-36 (21 назва).

 

Скорохватова, А. Національна історична бібліотека України в сучасному інформаційному просторі : до 80- річчя заснування / А. Скорохватова // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. - Київ, 2019. - С. 17-24. - (V Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).

 

Соколов, В. Ю. Поліфункціональність культурно-просвітницької діяльності музеїв історії бібліотек / В. Ю. Соколов // Короленківські читання 2018: "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості": ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2018 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Харків, 2019. - Т. 1. - С. 120-132.

 

Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / НБУ ім. Ярослава Мудрого ; наук. ред. Н. Розколупа. - Київ, 2019. - 191 с.

Про краєзнавчу роботу публічної бібліотеки : С. 21, 57.

 

Антоненко, І. П. Методика створення авторитетних записів на імена осіб та найменувань організацій / І. П. Антоненко // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: «Трансформація діяльності публічних бібліотек України» : зб. матеріалів XI Всеукр. наук.-практ. конф. : [25-26 квіт 2018 р.] / НБУ ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2018. - С. 94-97.

 

 

Пошук в матеріалах