Наукові дослідження в КБД

 

 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 30. Сучасна організаційна структура і кадрове забезпечення краєзнавчої діяльності в регіональних бібліотеках України / Нац. іст. б-ка України ; підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2019. - 84 с. : кол. іл.

30-й випуск інформаційного бюлетеня містить результати наукового дослідження сучасної організаційної структури та кадрового забезпечення краєзнавчої діяльності у регіональних бібліотеках України. За підсумками дослідження визначено сучасні тенденції в організації краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, розкрито проблеми, що потребують термінового вирішення та шляхи оптимізації краєзнавчої роботи в контексті інноваційного розвитку бібліотек.

 

Климчук, Л. В. Літописи як першоджерела формування документальних ресурсів краєзнавчих досліджень / Л. В. Климчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. збірник / Кам'янець-Подільський Нац. ун-т імені Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2018. - Вип. ХIV. - С. 251-255. - (Серія історична). - Бібліогр. в кінці ст. (27 назв).

 

Перепелицина, Г. М. Аналіз надходження обов'язкових примірників документів до публічних бібліотек України / Г. М. Перепелицина // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: "Трансформація діяльності публічних бібліотек України" : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 квіт 2019 р.] / НБУ ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2019. - С. 25-33. - Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

С.27-33 : аналіз стану надходження обовязкових примірників місцевих видань в ОУНБ України

 

Попик, В. І. Біографіка у вивченні місцевої історії та краєзнавчих дослідженнях / В. І. Попик, С. М. Ляшко, С. М. Міщук // Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського . - Київ, 2019. - С. 93-98.

 

Цимбалюк, П. І. Наукові дослідження у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (1970-2007 рр.) / П. І. Цимбалюк // Подільський книжник : альманах / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019. - Вип. 10 (2017 р.). - С. 66-80. - Бібліогр.: с.79-80 (11 назв).

 

 

 

Пошук в матеріалах