Інноваційні технології

 

 

Глоба, Т. І. Бібліотечні культурно-освітні проекти в соціальних мережах / Т. І. Глоба // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро, 2019. - 88-92.

 

Залєвська, А. Л. Видання ДОУНБ у цифровому форматі: підготовка та просування в мережі Інтернет / А. Л. Залєвська // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро, 2019. - С. 65-68.

 

Ніколаєнко, І. Використання цифрових технологій в генеалогічних дослідженнях: український та світовий досвід / І. Ніколаєнко // Студії з архів. справи та документознавства. - 2017. - Т. 24/25. - С. 257-260.

Висвітлюється проблема використання технологій оцифровування в генеалогічних дослідженнях. Головна увага зосереджується на використанні споживачами ретроспективної архівної інформації, представленої на веб-сайтах архівних та бібліотечних установ, що уможливлює здійснення самостійного пошуку своїх родичів і знаходження власного історичного коріння. Важливе значення надається сайтам зарубіжних архівних та бібліотечних установ як зразку успішного упровадження цифрових технологій.

 

Осьмачкіна, О. В. Цифрові проекти Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва / О. В. Осьмачкіна // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: "Трансформація діяльності публічних бібліотек України" : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. : [21–22 квіт 2019 р.] / НБУ ім. Ярослава Мудрого. - Київ, 2019. - С. 46-48.

У публікації йдеться про краєзнавчий проект "Цифрова бібліотека "Київ".

 

Рудоманова, О. Є. Краєзнавчий сайт БІЦ «Слово» на допомогу розвитку туризму на Нікопольщині / О. Є. Рудоманова // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року. - Дніпро, 2019. - С. 36-41.

 

Шилкіна, М. В. Проект «ДніпроКультура» як інструмент активізації краєзнавчого книжково-документального фонду ДОУНБ / М. В. Шилкіна // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро, 2019. - С. 86-88.

 

 

 

 

Пошук в матеріалах