Обслуговування користувачів з краєзнавства

 

 

 

Гайдашук, Т. В. Краєзнавча діяльність Ізяславської ЦРБ / Т. В. Гайдашук // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018.

 

Крисько, Н. М. Роль бібліотеки в популяризації народних звичаїв, традицій і обрядів (на прикладі роботи Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) : [Електронний ресурс] / Н. М. Крисько // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019.

У статті розглянуті народні традиції, свята та обряди. Особлива увага відводиться відродженню й популяризації звичаєвої обрядовості та традицій у циклі краєзнавчих заходів Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

 

Середа, Л. П. Нове бачення краєзнавчої роботи бібліотеки / Л. П. Середа // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. - С. 150-154.

 

Собченко, Г. Ф. Краєзнавча робота бібліотеки: витоки, напрямки роботи / Г. Ф. Собченко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. - С. 160-167.

 

Швець, Т. Г. Краєзнавча робота бібліотеки Вінницького технічного коледжу : [Електронний ресурс] / Т. Г. Швець, Н. М. Закупень // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019.

У публікації йдеться про використання різноманітних форм та методів популяризації краєзнавчої літератури.

 

Янголь, М. І. Пріоритети краєзнавчої роботи бібліотек Куликівської ЦБС: видатні особи через призму часу / М. І. Янголь // Публічні бібліотеки області: трансформаційні процеси в умовах децентралізації та роль проектних ініціатив : матеріали засідань обласної школи керівника / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Чернігів, 2019. - С. 36-38.

 

 

Пошук в матеріалах