Краєзнавчі фонди

 

 

Антонюк, О. Ю. Формування фонду документів особового походження як складова краєзнавчої діяльності: [Електронний ресурс] / О. Ю. Антонюк // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019.

 

Манік, Є. В. Особливості складу краєзнавчих фондів центральної бібліотеки Нововодолазького району Харківської області / Є. В. Манік, Є. М. Мамут // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених 18-19 квіт. 2019 р. / Харків. держ. акад. культури, Ін-т культурології. - Харків, 2019. - С. 316-318.

 

Шилкіна, М. В. Проект «ДніпроКультура» як інструмент активізації краєзнавчого книжково-документального фонду ДОУНБ / М. В. Шилкіна // Бібліотеки Дніпропетровщини в інформаційно-технологічному середовищі: регіональні проекти, ресурси, сервіси : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 28 листопада 2018 року / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія. - Дніпро, 2019. - С. 86-88.

 

 

Пошук в матеріалах