Краєзнавчий ДБА

 

 

 

Борейко, В. М. Корпоративні краєзнавчі ресурси бібліотек області / В. М. Борейко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. - С. 139-143.

 

Волошінська, Н. Проблема достовірності відомостей у краєзнавчих електронних ресурсах: шляхи вирішення / Н. Волошінська // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2019. - С. 64-71. - (V Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).

 

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу "Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення" / Нац. іст. б-ка України ; підгот. Н. О. Волошінська ; ред.: О. В. Михайлова, С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ , 2019. - 20 с.

 

Хамедюк А. І. Відомі люди Рівненщини. Цифрові колекції / Хамедюк А. І. // Мапа бібліотечного досвіду : проект б-к Рівненщини за 2018 рік / Рівнен. держ. обл. б-ка. - Рівне, 2018. - С. 9-10.

 

 

 

Пошук в матеріалах